แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566